Wojciech Blajer

Z zawodu archeolog, który na podstawie danych z ksiąg metrykalnych, wiejskich ksiąg sądowych i innych źródeł, a także informacji od przedstawicieli różnych gałęzi rodu, przestawi nam esencję swojej wiedzy o rodzie Blajer.

Ukończył studia w zakresie archeologii Polski i powszechnej w latach 1973-1978. W latach 1978-1979 pracownik Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu zaś w latach 1979-1980 Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Od 1980 roku pracuje w IA UJ. W 1988 roku obronił pracę doktorską, zaś w 2001 roku przedstawił rozprawę habilitacyjną. W latach 1990-1991 stypendysta Fundacji im. A. von Humboldta (pobyt naukowo-badawczy w Münster). Autor ponad 100 publikacji, w tym 5 książek.

Źródło: http://www.archeo.uj.edu.pl/struktura/braz/wblajer