dotyczące zjazdu rodziny potomków Marianny i Józefa Blajerów oraz wszystkich innych

  • 1. Opłatę związaną z uczestnictwem w zjeździe należy dokonać na rachunek podany w zaproszeniu. Rachunek ten został otworzony w Santander Banku tylko do obsługi zjazdu rodzinnego. Będą tam gromadzone środki wpłacane przez jego uczestników. Po rozliczeniu zjazdu rachunek zostanie zamknięty. Wpłaty należy dokonywać w formie bezgotówkowej tj. przelewem na wskazany rachunek, wtedy wpłata jest bez prowizji. W przypadku dokonania wpłaty w formie gotówkowej, trzeba będzie dodatkowo zapłacić prowizję od tej wpłaty. Wpłaty można dokonać także u przedstawicieli poszczególnych rodów.
  • 2. Ze względu na to, że część opłat związanych z wynajęciem sali, zespołu muzycznego, animatorki dla dzieci musi być poniesiona znacznie wcześniej, przed wyznaczonym terminem imprezy, prosimy o potwierdzenia przybycia do dnia 31 marca 2019 r. Natomiast opłatę związaną z uczestnictwem w zjeździe należy uiścić w jak najszybszym terminie, nie później niż do dnia 31 maja 2019 r. Potwierdzenia można dokonać także u przedstawicieli poszczególnych rodów tj: Marka Blajera – 508207048, Lucyny Raczyńskiej – 609811124, Jerzego Blajera – 600961693, Adama Panka – 661865955 i Janiny Blajer – 666657475.
  • 3. Celem zapewnienia rodzicom wytchnienia planujemy zatrudnienie animatora do opieki nad dziećmi. Będzie on w sposób profesjonalny pobudzał ich zainteresowania, odkrywał w nich pasje i zachęcał do aktywności nie tylko ruchowej. Zatrudnienie animatora będzie uzależnione od wysokości jego gaży.
  • 4. Aby nasza informacja dotarł szybciej do wszystkich potomków rodu i spokrewnionych została utworzona profesjonalna strona internetowa www.zjazd.blajer.org . Osobom nie posiadającym internetu informacje te przekazane zostaną drogą esemesową. Bardzo prosimy o częste zaglądanie na stronę internetową zjazdu.
  • 5. W ustalonej kwocie kosztów nie jest uwzględniony alkohol. Trzeba go będzie przynieść we własnym zakresie. Celem ujednolicenia gatunku alkoholu, proponujemy aby to była wódka czysta. Ponoć bardzo zdrowa:).
  • 6. W związku z tym, że zjazd odbywa się w lipcu, a jest to miesiąc pełnego rozkwitu przyrody, a zwłaszcza kwiatów, proponujemy aby motywem przewodnim naszego spotkania były kwiaty. Tak więc dobrze byłoby aby każdy z uczestników posiadał kwiatek, a to na sukience, bluzeczce, spódnicy, torebce, pasku, krawacie, butonierce, w bransoletce, na głowie, we wianku, broszce itp. W skrajnych przypadkach tylko jeden z członków rodziny może posiadać coś z kwiatkiem. Mile widziana będzie własna inwencja:)